Kurven er tom

Handelsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser gældende for aftaler indgået med SPORTS-SHELTER.DK.

§ 1 – Gyldighedsområde
SPORTS-SHELTER.DK´s almindelige forretningsbetingelser gælder for enhver aftale mellem SPORTS-SHELTER.DK og en kunde. Nærværende almindelige forretningsbetingelser er gældende indtil videre, men kan til enhver tid ændres af SPORTS-SHELTER.DK. SPORTS-SHELTER.DK´s til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser fremgår af SPORTS-SHELTER.DK´s hjemmeside.

Hvis der i en aftale mellem SPORTS-SHELTER.DK og kunden fremgår regler eller findes bestemmelser, som er forskellige fra de almindelige forretningsbetingelser, gælder aftalen En aftale om køb hos SPORTS-SHELTER.DK er omfattet af den danske købelov med mindre andet fremgår af aftale eller ordrebekræftelse Med mindre det er særskilt aftalt, er ingen af parterne uden skriftlig samtykke fra den anden part berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser til tredjemand

§ 2 – Reklamationsret
SPORTS-SHELTER.DK yder i forbrugerkøb to års reklamationsret. Måtte en af SPORTS-SHELTER.DK leveret vare være mangelfuld vil kunden have følgende muligheder:

1. Kunden kan få manglen afhjulpet
2. Kunden kan få varen byttet til en ny vare
3. Kunden kan få et afslag i prisen
4. Kunden kan få penge tilbage mod at tilbagelevere varen

Hvis kunden vælger at få pengene tilbage eller et afslag i prisen, kan SPORTS-SHELTER.DK dog afvise kundens krav, hvis SPORTS-SHELTER.DK i stedet tilbyder kunden at vælge mellem, at få manglen afhjulpet, fx ved en reparation eller at få varen ombyttet.

Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamationsretten bortfalder ligeledes hvis produktet ødelægges som følge af uagtsom brug under kraftig blæst eller storm eller varen ved naturligt brug er slidt op inden fristens udløb.

Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til:

SPORTS-SHELTER.DK
Skovbakkevej 97
8800 Viborg
Danmark
Tlf: +45 2339 7557

CVR/SE nr: 26543142

Eventuel varereturnering foregår også til denne adresse - bemærk at SPORTS-SHELTER.DK ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav. Det er ikke et krav, men ekspeditionen fremmes, hvis fyldestgørende informationer følger pakken - eksempelvis kopi af ordrebekræftelse, registreringsnummer og kontonummer for bankkonto hvortil refusion kan foregå, kopi af evt. forudgående korrespondance mv.

§ 3 – Fortrydelsesret
Kunden har altid 14 dages returret på varer købt fra SPORTS-SHELTER.DK, såfremt varen er købt via internettet. Returretten regnes fra den dag varerne modtages. Hvis Kunden fortryder et køb, skal kunden returnere varen i samme stand og mængde som kunden modtog den og indenfor fortrydelsesfristen på 14. dage. Kunden kan også returnere varen ved personlig aflevering til SPORTS-SHELTER.DK. Når SPORTS-SHELTER.DK har modtaget varen retur og godkendt dens returstand, refunderer vi varens pris til kundens konto indenfor få dage. Fragt og Porto refunderes ikke.
Returnering af varer sker for købers regning og risiko.
Specialbestilte varer tages ikke retur - F.eks. Shelters med tryk eller specialfremstillede varer.

§ 4 – Leveringstid
Leveringstiden er normalt 3-5 hverdage fra ordreafgivelse. Længere leveringstider vil kunne forekomme i forbindelse med helligdage samt leverancer til udlandet. Ligeledes vil leveringstiden blive forlænget til 2-3 uger ved køb af logotryk. Som udgangspunkt er alle butikkens varer på lager. I sjældne tilfælde vil flere samtidige bestillinger af samme vare dog kunne medføre, at SPORTS-SHELTER.DK ikke kan opfylde alle bestillinger før SPORTS-SHELTER.DK har fået varen på lager igen. I de tilfælde kontaktes kunden straks og informeres om en eventuelt længere leveringstid

§ 5 – Betaling
I forbindelse med evt. elektronisk betaling anvender SPORTS-SHELTER.DK en sikker krypteret metode gennem Webshopsystemet. Det er en godkendt udbyder med godkendelse fra E-mærket.

Under et køb udbeder vi os navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Disse informationer bruges udelukkende til behandling af ordren. Informationerne transmitteres og lagres elektronisk på ukrypteret form, og gemmes i 5 år, jf. bogføringsloven. Selve "kontrakten" (købsaftalen) lagres ikke hos SPORTS-SHELTER.DK på en måde, så kunden senere kan logge dig ind og se under status.

Alle priser er inkl. moms

§ 6 – Erstatning
SPORTS-SHELTER.DK er erstatningsansvarlig efter dansk ret med følgende begrænsninger:

SPORTS-SHELTER.DK er ikke ansvarlig for tab, der skyldes:

  • Strejke, lockout eller blokade,
  • Offentlige love eller myndighedsbestemmelser,
  • Nedbrud i eller manglende adgang til it-systemer eller beskadigelse af data, der kan henføres til svigt i strømforsyning eller telekommunikation,
  • Naturkatastrofer, brand, eksplosion, sygdom, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, vand- og røgskade, terror eller hærværk – herunder computervirus og – hacking,
  • Andre omstændigheder, der ligger uden for TT Company´s kontrol

SPORTS-SHELTER.DK er alene ansvarlig for direkte tab hos kunden og kan således ikke gøres ansvarlig for indirekte tab af enhver art – herunder driftstab, tabt fortjeneste og rentetab. SPORTS-SHELTER.DK’s erstatningsansvar er beløbsmæssigt begrænset og kan aldrig overstige kr. 50.000,00.

§ 7 – Lovvalg og værneting
SPORTS-SHELTER.DK´s cookies opsamler kun information som kan bruges til statistiske formål (som at se hvor mange besøgende man har haft). Alt indtastet data bruges kun til at levere varen til kunden, og SPORTS-SHELTER.DK vil kun kontakte kunden hvis noget skulle gå galt. Ingen af informationerne vil blive givet til nogle tredjepartnere.

§ 8 – Forbehold
SPORTS-SHELTER.DK tager forbehold for trykfejl, prisændringer, produktændringer og andre omstændigheder der er ude af SPORTS-SHELTER.DK´s kontrol.

§ 9 – Lovvalg og værneting
Enhver tvist mellem SPORTS-SHELTER.DK og kunden skal forsøges løst mindelig mellem parterne. Kan en mindelig løsning ikke opnås skal enhver tvist indbringes for de almindelige danske domstole og afgøres efter dansk ret.

Se sports shelters og bænke i brug